Visio

Kokonaisvaltainen järjestelmä asiakastietojen ja palveluiden hallintaan, markkinointiin ja laskutukseen.

Ominaisuudet

Yksinkertaista asiakashallintaa

Visio on suunniteltu kaikkien asiakaspalvelussa tarvittavien tietojen helppoon ja tehokkaaseen hallintaan. Järjestelmä muodostaa asiakkaasta kokonaiskuvan, joka sisältää perusteelliset asiakastiedot, tehdyt tilaukset ja laskutuksen. Asiakaspalvelun laatu kasvaa, kun uusien asiakkaiden perustaminen ja tilausten käsittely on nopeaa, ja kaikki tarvittava tieto löytyy samasta ohjelmasta.

Konkreettiset tuotteet

Visio auttaa tuotteistamaan myytävät palvelut ja markkinoimaan niitä menestyksekkäästi. Uuden tuotteen lisääminen on tehty mahdollisimman helpoksi, jolloin tuotteet saadaan heti myyntiin. Moderniin tuotehalllintaan kuuluu myös markkinoinnin työkalut kampanjoineen, tuotekehitys, ostot ja täydellinen raportointi.

Osuvaa markkinointia

Vision kautta tavoittaa halutun kohderyhmän vaivattomasti, kun markkinointi voidaan kohdentaa tarkasti asiakkaiden tilausprofiilien mukaan. Markkinoinnin tuloksia voi arvioida kattavan raportointityökalun avulla.

Sujuvaa laskutusta

Visio hoitaa palveluiden laskutuksen kätevästi ja suorittaa useita toimenpiteitä automaattisesti. Ketterä laskutusjärjestelmä ottaa huomioon asiakas- ja palvelukohtaiset laskutusjaksot, mahdolliset tilauskatkot ja laskuttaa asiakkaita sovitusti ennakkoon tai jälkikäteen. Visio automatisoi suoritusten kirjaamisen ja antaa tehokkaat työvälineet saatavien valvontaan ja perintään reskontrassa.

Skaalautuva järjestelmä

Visio kasvaa joustavasti toimintasi mukana. Koko verkon asiakaskannan hallinta hoituu näppärästi pilvipalvelussa, ja Vision kapasiteettia voi helposti laajentaa useilla eri palvelimilla toimivaksi asiakaspalvelujärjestelmäksi. Visio on myös monikäyttöinen liiketoiminta-alusta, joka antaa mahdollisuuden verkon vuokraamiseen kumppaneille ja jälleenmyyjille, jotka kaikki voivat toimia samassa ympäristössä.

Integraatiot ulkoisiin järjestelmiin

Visio toimii saumattomasti yhteistyössä useiden ulkopuolisten palveluiden ja laitteistojen kanssa. Järjestelmään voidaan kytkeä esimerkiksi ulkoinen myyntipalvelu, verkkomaksut ja pankkipalvelut, taloushallintaohjelmisto, laskujen tulostuspalvelu tai perintäpalvelut.

Toimivat yhteydet

Vision edistynyt laitehallinta huolehtii siitä, että myydyt palvelut provisioituvat asiakkaalle sujuvasti. Yhteys asiakkaaseen luodaan valtuutetun verkon ja auktorisoidun laitteen kautta. Visio pystyy valtuuttamaan useita verkkoja samanaikaisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. Auktorisoitavia laitteita tai asioita voivat olla mm. asiakaan äly- ja TV-laitteet, sisältöihin pääsy, kotipäätteet, kaapelimodeemit, sähköpostitilit, IP-osoitteet ja ohjelmisto-lisenssit.

Käyttömahdollisuudet

Vision käyttömahdollisuudet

Monipuolinen ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden kattavaan asiakashallintaan useilla eri toimialoilla.

Teleoperaattoreiden laitehallinta

Teleoperaattorit

Kokemus tuo varmuutta

Vision ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1988, ja ohjelmisto on nykyään kotimaan operaattorihallinnan markkinajohtaja. Järjestelmä on kehitetty alunperin erityisesti maksu-TV-, laajakaista- ja teleoperaattorien tarpeisiin. Visio on tuonut operaattoreille helpotusta vaativaan laitehallintaan ja asiakastietojen käsittelyyn kustannustehokkaasti.

Laitehallinnan tulevaisuus

Uudet käyttökohteet

Lukemattomasti mahdollisuuksia

Vision toimintalogiikkaa voidaan hyödyntää minkä tahansa Internetiin yhdistetyn laitteen lukemiseen tai ohjaamiseen. Kun esineiden Internet (IoT) laajenee, vain mielikuvitus on rajana erilaisten käyttötarkoitusten kehittämiselle. Maailma on nyt avoin edelläkävijöille, jotka voivat saada uusilla ideoilla merkittävää kilpailuetua toimintaansa.

Moduulit

Vision moduulit

Visio koostuu moduuleista, joista keskeisimmät ovat tuotehallinta, asiakashallinta, auktorisointi ja laitehallinta, talous sekä tukipalvelut.

Vision moduulit

Tuotehallinta

Vision tuotehallinta mahdollistaa markkinoinnin, raportoinnin, ostot ja tuotteiden luomisen. Uusien tuotteiden lisääminen järjestelmään on nopeaa, ja niiden käyttöönotto onnistuu hetkessä. Tuotteiden perustaminen on yksinkertaista valmiin tuotepohjan avulla, joten tuotteet saadaan nopeasti markkinoille.

 • Uusien tuotteiden ja kanavien lisääminen
 • Kampanjoiden luominen
 • Auktorisointien ja rajoitusten määrittely/asettaminen
 • Hankintakanavien ylläpito
 • Uusien palveluiden markkinointi

Asiakashallinta

Vision asiakashallinta huolehtii asiakastiedoista, käsittelee tilaukset ja tehdyt sopimukset, jolloin asiakkaasta muodostuu täydellinen kokonaiskuva tilaus- ja maksutietoineen. Moduuli kattaa koko asiakkuusprosessin, alkaen uuden asiakkaan lisäämisestä siirtyen tilausten hallintaan ja myyntiin.

 • Asiakkaiden lisääminen
 • Tilausten käsittely
 • Asiakastietojen ylläpito
 • Asiakassegmentointi
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

Auktorisointi ja laitehallinta

Visio provisioi asiakkaan laitteet ja tilaukset. Laitehallinnassa pystyy tarkistamaan laitteiden sijainnin, tuomaan tietoja uusista laitteista sekä vuokraamaan ja myymään laitteita. Auktorisointi voidaan tehdä reaaliajassa, ja valtuutusten tila näytetään järjestelmässä.

 • Palveluiden auktorisointi
 • Varastojen luominen
 • Myyntikanavien lisääminen
 • Laitetietojen tuonti
 • Laiteraporttien tarkistaminen

Talous

Vision talousmoduuli antaa runsaasti vaihtoehtoja laskutukseen, kuten verkkomaksut ja laskuttaminen etu- tai jälkikäteen. Saatavien perintä tehostuu, kun järjestelmä muistuttaa automaattisesti erääntyneistä laskuista ja tilausehdoista. Visiosta saa myös monipuoliset talousraportit.

 • Laskutuspalvelut
 • Suoritusten kirjaaminen
 • Maksumuistutukset
 • Talousraportit
 • Parempaa saatavien perintää

Tukipalvelut

Vision moduuli asiakastukeen ja vianhallintaan. Asiakkaat voivat olla yhteydessä tukeen puhelimitse, sähköpostilla tai verkossa. Visio seuraa saapuneita pyyntöjä, jolloin ne pystytään tarkistamaan ja päivittämään reaaliajassa. Ratkaistujen tukipyyntöjen tilastot analysoidaan automaattisesti.

 • Palvelupyyntöjen rekisteröinti
 • Resurssienhallinta
 • Tikettien seuranta
 • Tikettien raportointi
 • Teknisen tuen optimointi

Lisämoduulit

Visiota voi täydentää myös erilaisilla lisämoduuleilla, kuten selainpohjaisella itsepalveluportaalilla tai kiinteistöhallinnalla. Kaikki moduulit kytkeytyvät toisiinsa, jolloin koko toiminnan hallinnointi on yksinkertaista.

Hyödyt

Hyödyt

Nämä Vision ominaisuudet auttavat asiakkaitamme tekemään parempaa tulosta.

Vision hyödyt

 • Selainpohjainen käyttöliittymä antaa kokonaiskuvan asiakkaasta
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden lisääminen järjestelmään on todella nopeaa
 • Laskutusta ja postitoimiston toimintoja voi automatisoida
 • Asiakkaita, jälleenmyyjiä ja kumppaneita pystyy hallinnoimaan samassa järjestelmässä
 • Kätevät ja tehokkaat työkalut laitehallintaan
 • Itsepalvelu ja tukipalvelut parantavat asiakaspalvelua
 • Henkilöstön kouluttaminen onnistuu parissa tunnissa

Kun toimintaa virtaviivaistetaan, on järkevää hoitaa useampia tehtäviä samassa ympäristössä. Visio sisältää kaikki tarvittavat työkalut, huolehtii tehtävistä, hallinnoi tietoja ja automatisoi prosesseja. Käyttäjä saa haltuunsa myös reaaliaikaiset asiakastiedot ja analysointityökalut. Vision tuomat hyödyt näkyvät kustannussäästöinä ja tyytyväisempinä asiakkaina, jolloin resursseja vapautuu tulevaan kehitykseen.

Vision alustassa riittää kasvupotentiaalia nykyisten tarpeiden ja palveluiden hoitamisen lisäksi uusien palveluiden käyttöönottoon ja niiden tukemiseen. Järjestelmä voidaan myös räätälöidä asiakkaan erityistarpeisiin ja integroida ulkoisiin järjestelmiin.

Visio on osoittanut tehokkuutensa, ja saavuttanut sen tuloksena laajan asiakaskunnan sekä kotimaan markkinajohtajan aseman.

Visio FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Vastauksia yleisimpiin Visioon liittyviin kysymyksiin.

1. Mitä Visiolla voi tehdä?
Visio on suunniteltu asiakkaiden ja palveluiden sulavaan hallinnointiin, markkinointiin ja laskutukseen. Ohjelmiston perustoimintoja ovat asiakastiedoista huolehtiminen, laskutus, auktorisointi ja raportointi. Toimintoja voidaan myös räätälöidä, jolloin sama järjestelmä pystyy tarjoamaan ratkaisun useampaan tarpeeseen.

2. Miten nopeasti Visiota oppii käyttämään?
Uusien ohjelmien käyttämistä joutuu usein harjoittelemaan pitkään, mutta Vision peruskäytön voi oppia parissa tunnissa. Vision käyttöliittymä on suunniteltu yksinkertaistamaan työtäsi, joten pystyt hoitamaan kaikki tehtävät nopeasti ja helposti. Esimerkiksi seuraavien toimintojen suorittaminen onnistuu muutamassa minuutissa:

 • Uuden asiakkaan perustaminen
 • Uuden tiedon täyttäminen
 • Uuden tuotteen tai kampanjan lisääminen

3. Pystyykö Vision intregroimaan muihin järjestelmiin?
Kyllä. Visio on rakennettu niin, että se voidaan integroida joustavasti muihin järjestelmiin. Muutamia esimerkkejä toteutettamistamme integraatioista: CAS-järjestelmät, ulkoiset tilausjärjestelmät, verkkomaksut, perintätoimistot, laskujen tulostuspalvelut jne.

4. Miten Visio asennetaan?
Visio perustuu kolmeen pääpalvelimeen: verkko, sovellus ja tietokanta. Käyttäjälle Visio näkyy verkkosovelluksena, joka on heti käyttövalmis. Asiakkaan ei tarvitse asentaa itse mitään, sillä asennukset tehdään palvelimelle.

5. Mikä on itsepalveluportaali?
Itsepalveluportaali on asiakaspalvelukanava yrityksen verkkosivuilla. Itsepalveluportaalissa asiakkaat voivat esimerkiksi tehdä tilauksia, päivittää omia tietojaan, vastata kyselyihin tai lähettää palautetta. Salasanat itsepalveluun generoidaan Vision asiakaspalvelussa.

6. Millaisia asiakkaita järjestelmässä pystyy hallinnoimaan?
Visiossa voit hallinnoida yhteisö- ja yksityisasiakkaita. Esimerkiksi tukipalveluissa pystyt ylläpitämään tietoja palveluyrityksistä, Vision kiinteistöhallinnassa isännöitsijöistä ja kiinteistöistä. Myynnissä hallinnoit kumppaneita ja jälleenmyyjiä helposti samassa järjestelmässä.

7. Millaisia tuotteita Visioon voi perustaa?
Vision tuotehallinta sopii moneen tarkoitukseen, ja voit luoda helposti erilaisia tuotteita. Esimerkkejä Vision mahdollisuuksista ovat maksu-TV, video- ja suoratoistopalvelut (VOD), kaapelitelevisio, IPTV, VoIP, ennakkomaksupalvelut, sähköpostitilit ja pelit. Voit asettaa joitain tuotetyyppejä oletustuotteiksi ja lisätä muita tarpeen mukaan. Pystyt myös määrittelemään, vaativatko tuotteet auktorisointia.

8. Miten Visiossa hallitaan laitteita?
Tuote- ja laitehallinta ovat merkittävä osa Visiota. Päivittäisen toiminnan helpottamiseksi prosesseista on kehitetty nopeita ja loogisia. Visio ohjaa uusien varastojen ja tuotteiden luomista, ja muistuttaa, kun tuotteeseen vaaditaan laite.

9. Kuukausiraportit pitää tehdä 12 kertaa vuodessa, voisiko Visio olla avuksi raportoinnissa?
Kyllä, Visio hoitaa myös raportoinnin. Järjestelmässä on useita vaihtoehtoja raportointiin: normaali raporttitoiminto, raportti postitoimiston kautta tai erityiset raportointityökalut.

10. Miten laskutus toimii Visiossa?
Visiossa laskutus voidaan suorittaa massatoimintona tai yksitellen. Massalaskutuksen automatisointi helpottaa arkea, ja laskutuksen kulkua pystyy seuraamaan reskontrassa sekä laskulokissa. Laskut lähetetään postissa, sähköpostilla tai e-laskuina.

Lue lisää

Yhteistyökumppaneitamme

Heräsikö kysyttävää tai haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä, niin vastaamme.

Ottamalla yhteyttä hyväksyt tietojesi tallentamisen Data Prisma Oy:n markkinointirekisteriin, ja antamiasi yhteystietoja voidaan käyttää palveluidemme markkinointi- tai myyntitarkoituksiin. Tietosuojaseloste.